Assessments

Ik maak gebruik van verschillende assessments: de Balans kleurentest en TMA Methode. Assessments kunnen onder andere worden ingezet:

  • Als startpunt van een coach- of ontwikkeltraject.
  • Als startpunt van een loopbaan (her)oriëntatie traject.
  • In het kader van werving & selectie.
  • Bij een interne selectieprocedure bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie.
  • Ter ondersteuning bij in-, door- en uitstroom vraagstukken.
  • Bij mobiliteitsvraagstukken.
  • Bij re-integratie.
  • Als onderdeel van een team-ontwikkeltraject of samenwerkingsvraagstuk.

Een assessment kan een mooi vertrekpunt zijn voor een coachtraject. Het is ook mogelijk een assessment af te nemen zonder coachtraject en in combinatie met een eenmalig persoonlijk terugkoppelgesprek waarin de resultaten samen worden besproken.

Sandra kon op het vlak van communicatie en functioneren in een agile team goed aanvoelen wat er speelde en hoe we aan verbetering konden werken. Ik kreeg niet alleen zelfinzicht maar ook praktische handvatten. Ze bracht op een prettige manier structuur in mijn gedachten en is het gelukt om heldere doelen op te schrijven.