Assessments

Assessments kunnen een belangrijk instrument zijn om iemands kwaliteiten, talenten en capaciteiten in kaart te brengen. Het onafhankelijke perspectief kan helpen om een volgende ontwikkelstap te zetten of om een juiste match te maken bij bijvoorbeeld een loopbaanvraagstuk. Ik maak gebruik van verschillende assessments: de Balans Kleuren Test, DISC en de TMA Talenten analyse. Assessments kunnen onder andere worden ingezet:

 • Als startpunt van een coach- of ontwikkeltraject.
 • Als startpunt van een loopbaan (her)oriëntatie traject.
 • In het kader van werving & selectie.
 • Bij een interne selectieprocedure bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie.
 • Ter ondersteuning bij in-, door- en uitstroom vraagstukken.
 • Bij mobiliteitsvraagstukken.
 • Bij re-integratie.
 • Als onderdeel van een team-ontwikkeltraject of samenwerkingsvraagstuk.

Een assessment kan een mooi vertrekpunt zijn voor een coachtraject. Het is ook mogelijk een assessment af te nemen zonder coachtraject en in combinatie met een eenmalig persoonlijk terugkoppelgesprek waarin de resultaten samen worden besproken.

Wat voor assessment wil jij inzetten?

 • Balans Kleuren Test: een persoonlijkheidsonderzoek naar jouw drijfveren, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen.
 • DISC: een onderzoek naar jouw voorkeursgedrag en -communicatie in verschillende omgevingen.
 • TMA Talenten analyse: een persoonlijkheidsonderzoek naar drijfveren, talenten en competentie-aanleg. Dit assessment is uit te breiden met een capaciteiten analyse, een beroepsinteresse analyse, competentieprofielen met bijbehorende match en 360 graden feedback onderzoek.

Sandra kan zich goed inleven in het verloop van de zoektocht naar het antwoord n.a.v. de coachvraag. En het voeren van de dialoog, de weg naar het eigen weten verkennen. Met hoofd hart en handen; in diepere betekenis; aandacht, aanwezigheid en aanraking.