Assessments

Ik maak gebruik van verschillende assessments: de Balans kleurentest en TMA Methode. Assessments kunnen onder andere worden ingezet:

  • Als startpunt van een coach- of ontwikkeltraject.
  • Als startpunt van een loopbaan (her)oriëntatie traject.
  • In het kader van werving & selectie.
  • Bij een interne selectieprocedure bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie.
  • Ter ondersteuning bij in-, door- en uitstroom vraagstukken.
  • Bij mobiliteitsvraagstukken.
  • Bij re-integratie.
  • Als onderdeel van een team-ontwikkeltraject of samenwerkingsvraagstuk.

Een assessment kan een mooi vertrekpunt zijn voor een coachtraject. Het is ook mogelijk een assessment af te nemen zonder coachtraject en in combinatie met een eenmalig persoonlijk terugkoppelgesprek waarin de resultaten samen worden besproken.

Sandra heeft mij een flinke spiegel voor gehouden. Niet altijd fijn, maar zij heeft mij laten nadenken over een paar essentiële dingen in mijn leven die mij uiteindelijk heel erg geholpen hebben. Ik heb inmiddels flinke stappen gezet!