Balans kleurentest

De Balans kleurentest is afgeleid van het Enneagram en ontwikkeld door Balansgroep. Tijdens mijn coachtrajecten gebruik ik regelmatig de test die de basis legt voor de gesprekken. De test geeft aan de hand van een aantal stellingen een beeld van essentiële drijfveren, ook wel waarden genoemd, die bepalend zijn voor iemands voorkeursgedrag en persoonlijk­heid en bevestigt iemand in zijn identiteit en eigenwaarde. 

Je krijgt kennis over het waarom achter iemands handelen waardoor gedrag en communicatie in perspectief wordt geplaatst. De test kan als vertrekpunt dienen voor verdere ontwikkeling.

Hoe werkt het?

De test maak je online. De test gaat ervan uit dat ieder mens alle drijfveren bezit en doet onderzoek naar de mate waarin deze drijfveren bij jou aanwezig zijn. De test bestaat uit 117 stellingen. Na het invullen van de vragen ontvang je een rapportage waarin jouw eigen persoonlijk profiel, terug te vinden is.

Aan de hand van de test kan op geen enkele manier een uitspraak gedaan worden over iemands persoonlijkheid of functioneren. Elke testuitslag is primaer is geen ‘goed’ of ‘fout’, er is geen oordeel. De analyse gaat uit van de kwaliteiten en de kracht van ieder individu en geeft hiermee een handvat om de verschillen tussen mensen beter te benutten en begrijpen. 

Wat zijn drijfveren?

Drijfveren zeggen iets over je motivatie, je behoefte, je voorkeur en waarden. Het gaat over ‘willen’, over je diepste intrinsieke motivatie. Hoe meer je drijfveren terug zijn te vinden in je omgeving, hoe beter je je op je plek zult voelen. Bij drijfveren gaat het erom wat mensen werkelijk beweegt of doet bewegen.

Uitgebreide rapportage inclusief terugkoppelgesprek

De test is gratis als onderdeel van een coachtraject. Je kunt er ook voor kiezen om de test af te nemen zonder coachtraject. De interpretatie en eindconclusie van het rapport is mensenwerk. Er zal daarom altijd aansluitend aan de online vragenlijst een gesprek plaatsvinden met een coach die bekend is met de achtergrond van de Balans kleurentest. Als je de test vanuit je eigen privé middelen financiert dan geldt het speciale particuliere tarief van € 227,- inclusief btw. Dit Is inclusief persoonlijke rapportage, analyse en een persoonlijke terugkoppeling van een uur. 

Voor bedrijven en instellingen geldt het zakelijke tarief.

Weten wat de test voor jou kan doen?

De analyse geeft je antwoord op vele persoonlijke vragen, zoals jouw voorkeursgedrag, sterke kanten en valkuilen. Wil jij het beste uit jezelf halen en wil je meer weten? Maak nu een afspraak voor de Balans kleurentest. Bel: 06 55 888 231 of neem contact op via het contactformulier.

Sandra is inspirerend, betrokken en kritisch. Haar feedback is heel waardevol geweest. Zij heeft mij doen realiseren dat ik ook anders naar mijn omgeving kan kijken.