Ben jij als leider klaar voor de nieuwe toekomst?

GlobalisatieDe komende twee decennia’s zul je als leider flink op de proef gesteld worden. De traditionele veronderstellingen over werk komen onder grote drukt te staan en veel van deze veronderstellingen zullen voor een groot deel in de komende jaren overboord worden gezet. Het vertrouwen in leiders staat op een dieptepunt en de dagelijkse praktijk leert dat het wantrouwen nog steeds toeneemt.

Getalenteerde werknemers zullen samen met anderen een wereldwijd talentenpool creëren en steeds meer ruchtbaarheid geven aan hun behoeften en aspiraties. Een steeds toenemende transparantie van informatie zal degenen die de leiding hebben steeds meer onder kritische aandacht van het publiek brengen. Tegelijk begint generatie Y, teamleidende rollen over te nemen en deze mensen hebben specifieke behoeften ten aanzien van de manier waarop ze worden geleid en het soort werk dat ze graag doen.

Toenemende globalisering

Door de toenemende globalisering ontstaan nieuwe markten. En zal de concurrentiestrijd om zowel talenten als klanten heviger worden. Deze klanten en getalenteerde toekomstige werknemers zullen op zoek gaan naar producten en diensten die in verschillende opzichten innovatief zijn. Open innovatie wordt steeds belangrijker. Dergelijke innovatie maakt het mogelijk dat ideeën van werknemers en klanten een rol spelen bij het ontwikkelen van producten en diensten.

Organische structuur

Onder druk van technologie en globalisering zal de traditionele hiërarchische organisatie overgaan in een meer organische structuur. Werk wordt steeds meer in het kader van korte- of lange termijn projecten verricht, waarbij talent vanuit de hele onderneming wordt ingeschakeld. En waarbij in toenemende mate talenten uit eigen netwerken buiten de organisatie worden ingezet. Mensen zullen namelijk eerder geneigd zijn hun eigen onderneming op te bouwen dan dat ze in loondienst gaan werken.

De meeste ondernemingen zijn op basis van een ouder / kind verhouding met hun werknemers omgegaan. Zij beslisten waar het werk plaatsvond, wanneer mensen werkten, hoe ze werkten en waaraan ze werkten. Getalenteerde werknemers zullen steeds meer een relatie van volwassenen willen, waarin beslissingen over het werk ook door hen worden genomen.

Generatie Y

Omdat de leden van generatie Z steeds ouder worden zal een werkleven van meer dan zestig jaar de norm zijn. Generatie Y zal daarom steeds meer de nadruk leggen op zinvol werk dat bijdraagt aan hun eigen ontwikkeling. Zij willen een hoogwaardig werkleven creëren dat hen in staat stelt meer proactieve keuzes te maken over werk en leven. De zestig jaar van hun werkleven willen ze doorbrengen met sabbaticals, leren én werken als kerncomponenten. Hoe denk jij over de productiviteit van mensen die de zestig of zeventig gepasseerd zijn? En kun jij op die behoefte van flexibiliteit inspelen? Een dergelijk hoog niveau van individualisering en flexibiliteit zou tot chaos kunnen leiden. Er zal dan ook een toekomstbestendig HR-beleid worden verwacht, vooral met betrekking tot flexibel werken, geïndividualiseerde training en teamwerk.

Coöperatieve partnerschappen

Ten slotte is concurrentie voor veel ondernemingen de grondslag van succes geweest. In de toekomst zal concurrentievoordeel steeds meer voortkomen uit het vermogen om coöperatieve partnerschappen op te bouwen. Daardoor zal de capaciteit om een cultuur van samenwerking, vertrouwen en gelijkwaardigheid op te bouwen, centraal komen te staan. Het voorbeeld dat jij als leider hierin geeft is bepalend voor de totstandkoming van deze coöperatieve culturen.

Terwijl het van cruciaal belang is dat er toekomstbestendige strategieën worden gecreëerd, zullen werknemers in een steeds transparantere wereld inspiratie willen putten uit uw eigen gedrag. En al deze factoren zullen je steeds meer onder druk zetten.

Ben jij voorbereid?

Ben jij op deze toekomst voorbereid? Ben jij in staat om de complexe vaardigheden te selecteren en te ontwikkelen die nodig zijn om groepen en gemeenschappen van mensen te leiden die steeds uiteenlopender, virtueler en globaler worden? Kun jij volgelingen inspireren en een complexe verzameling van belanghebbenden tevreden stellen?

Geïnspireerd door: de Werkrevolutie van Lynda Gratton

Geef een reactie

Reactie *
Naam *
Website

Heerlijk om Sandra als coach te hebben. Haar resultaatgerichtheid, duidelijkheid en directe open communicatie is een verademing.