DISC

Het DISC model brengt voorkeursgedrag en -communicatie in kaart. Hiermee kun je je eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en ook die van anderen. Hierdoor begrijp je (beter) wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit!

DISC in een notendop

DISC gaat uit van twee type snelheden. Sommige mensen houden ervan om zaken snel te doen. Anderen herkennen zich meer in de persoon die zaken rustig aanpakt. Ten tweede gaat DISC uit van prioriteiten. Hierbij onderscheiden we twee richtingen: taak- en mensgericht. Misschien klinkt het wat simpel, maar de mensen kunnen over het algemeen gekenschetst worden in vier hoofdgroepen. Dit was de conclusie van Dr. William Marston. En iedereen heeft een bepaalde mix van stijlen.

 • Snelle acties en taakgericht.
 • Snelle acties en mensgericht.
 • Rustige benadering en mensgericht.
 • Rustige benadering en taakgericht.

Dit geeft met elkaar het DISC model.

DISC Cirkel

De 4 DISC stijlen

De letters van DISC staan voor de vier belangrijke kenmerken van gedrag, ook wel persoonlijkheidsstijlen genoemd. Met persoonlijkheid bedoelen we het concreet observeerbare gedrag van mensen en de manier waarop zij communiceren.

Er is geen goed of fout. Geen enkele stijl is beter dan de andere stijl. Iedere stijd heeft sterke kanten en uitdagingen om aan te werken.

Het begrijpen van deze vier persoonlijkheidsstijlen geeft je de mogelijkheid om jezelf, maar ook jouw collega’s, klanten, vrienden en gezinsleden op een goede manier te begrijpen. Het helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden.

De DISC analyse kan voor zowel individuele- als teamtrajecten worden ingezet. Je ontvangt een uitgebreide persoonlijke rapportage met:

 • Je eigen stijlbeschrijving ten aanzien van gedrag en communicatie.
 • Welk gedrag je laat zien als je onder stress staat.
 • Welk gedrag je laat zien in een specifieke context.
 • Do’s en don’ts.
 • Je talenten en hoe je deze kunt inzetten of ontwikkelen in teamverband.
 • De wijze waarop je omgaat met anderen en met andere communiceert.
 • Communicatietips en een plan van aanpak als uitgangspunt voor een ontwikkeltraject.

Uitgebreide rapportage inclusief terugkoppelgesprek

De interpretatie en eindconclusie van het rapport is mensenwerk. Er zal daarom altijd aansluitend aan de online vragenlijst een gesprek plaatsvinden met een coach die bekend is met de achtergrond van de DISC analyse. Het officiële DISC assessment inclusief persoonlijk rapport, interpretatie van het rapport, en een persoonlijk terugkoppelgesprek kost € 250,- exclusief btw.

Wil je meer informatie over DISC en de mogelijkheden voor jou of je team? Bel dan voor meer informatie: 06 55 888 231 of neem contact op via het contactformulier.

Sandra is heel goed in staat om zich aan te passen aan de persoon die voor haar zit. Haar oprechte interesse en compassie zijn voelbaar en dit maakt dat het coachproces heel veilig voelt. Tussen de afspraken door bleef zij goed contact houden en liet ze aan mij haar oprechte interesse in mij als mens zien.