coaching_voor_bedrijven

Ik vond het coachtraject een goede mix bevatten tussen ruimte voor mijn ‘verhaal/probleem’, input vanuit theorieën/modellen die daarop aansloten en input van Sandra vanuit haar ervaring. Ja. Ruim aanbod aan passende oefeningen en input uit ervaring.