Intervisiecoaching

Intervisie voor het versterken van persoonlijke en professionele deskundigheid!

Intervisiegesprekken zijn gesprekken met gelijkgestemden, gericht op het vergroten van de eigen professionaliteit. Deelnemers werkzaam in hetzelfde vakgebied leren van elkaar op gelijkwaardige basis.

Als intervisiecoach bied ik de intervisiegroep een veilige en laagdrempelige omgeving waarin ervaringen gedeeld kunnen worden, lastige werk gerelateerde situaties ingebracht kunnen worden en we met elkaar leren. Door het inbrengen en bespreken in de groep van lastige situaties uit het werk, wordt hulp geboden bij het structureren van gedachten en bij het vinden van oplossingen of antwoorden waar de deelnemers zelf nog niet aan gedacht hebben.

Ervaring leert dat de deelnemers na een intervisiebijeenkomst inzicht hebben in de eigen, persoonlijke relatie tot het onderwerp, dat leidt naar een concrete actie op de werkplek. Ze enthousiaster, gemotiveerder en collegialer zijn en hun persoonlijke en professionele deskundigheid en effectiviteit vergroot hebben. De onderlinge samenwerking wordt versterkt en ze worden effectiever in hun werk.

Geïnteresseerd in de begeleiding van een intervisie? Of een geheel intervisietraject voor uw organisatie? Neem dan contact met mij op. Bel: 06 55 888 231.

Heerlijk om Sandra als coach te hebben. Haar resultaatgerichtheid, duidelijkheid en directe open communicatie zijn een verademing!