Managementcoaching

Managers staan steeds vaker onder druk en ze ervaren een toenemende druk om te presteren. De veranderende betekenis van goed leiderschap leidt bij managers steeds vaker tot onzekerheid. Managers hebben te maken met tal van dilemma’s. Zij spelen een schaakspel in een krachtenveld van belangen en posities. Vaak ontbreekt het in de eigen organisatie aan geschikte sparringpartners om hun persoonlijke- en inhoudelijke vraagstukken te bespreken. 

Een coach kan die sparringpartner zijn en een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van de manager. Door mijn ruime ervaring in het bedrijfsleven kan ik een objectief en onafhankelijk klankbord kan zijn. Ik help de betreffende manager aan nieuwe inzichten en voorzie hem of haar van praktische handvatten.

Het coachen van individuele managers kan een onderdeel zijn van mijn rol als bedrijfscoach. Een bedrijfscoach werkt in opdracht van bedrijven, aan de ontwikkeling van hun medewerkers; daar vallen natuurlijk ook managers onder. Lees hier meer over bedrijfscoaching. Indien u na het lezen van het bovenstaande geïnteresseerd bent in mijn rol als managementcoach, neem dan contact met mij op. Bel: 06 55 888 231.

Door de hoge mate van sensitiviteit, deskundigheid en creativiteit van Sandra creëerden we vaak in korte tijd een ambitieus, maar realistisch plan. Sandra heeft het team op de kaart gezet, een team dat bereid is voor elkaar te werken, fouten durft te maken, hiervan wil leren en met oog voor de behoefte van de klant.