Organisatiecoaching

Organisatiecoaching omvat een integrale aanpak die vraag gestuurd en ‘on the job’ plaatsvindt. Hierdoor leert de organisatie hoe ze kunnen veranderen en dit op eigen kracht te doen waarbij zij hun eigen verandervermogen vergroten. En richt zich op het bewerkstelligen van duurzame verandering in organisaties. Het past goed in deze tijd waarin vraagstukken complexer worden en organisaties wendbaarder willen en moeten zijn. Leiderschaps- en organisatieontwikkeling staan centraal. 

Een organisatiecoach werkt op het snijvlak van organisatieadvies en -coaching. De kracht van de organisatiecoach is dat er multidimensionaal naar het veranderwerk wordt gekeken. De coach kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie als samenhangend geheel. Bij organisatiecoaching grijpen teamcoaching en individuele coaching op elkaar in. Van daaruit worden interactief de onderliggende cultuur- en gedragspatronen blootgelegd. Vanuit deze blik kan de organisatiecoach een passende begeleiding bieden bij het organisatievraagstuk. 

Resultaat van organisatiecoaching is dat mensen hun kwaliteiten inzetten, zichzelf laten zien en proactief zijn. Zaken zijn (weer) bespreekbaar, gesprekken zijn effectief, de dialoog wordt gevoerd en mensen komen zelf met voorstellen en oplossingen.

Voor bedrijven hanteer ik maatwerk tarieven: deze zijn altijd in verhouding tot het aantal en de tijdsduur van de coach trajecten. Organisatiecoaching kan een onderdeel zijn van mijn rol als bedrijfscoach. Lees hier meer over bedrijfscoaching. Indien u na het lezen van het bovenstaande geïnteresseerd bent in mijn rol als uw organisatiecoach, neem dan contact met mij op. Bel: 06 55 888 231.

Als Prosci® ADKAR® veranderconsultant in staat om op een gestructureerde manier veranderingen effectief door te voeren.

In het eerste gesprek heeft Sandra mij direct een goed gevoel gegeven zodat ik op een open manier het traject aan ben gegaan. Soms heb ik zelf moeite om bepaalde eigenschappen/gevoelens te uiten, maar Sandra weet daar precies doorheen te prikken. Bijzonder hoe zij iemand weet te doorgronden en pijnpunten eruit te halen. Op deze manier kon ik ook daadwerkelijk verder met mijn coachvraag.