Organisatiecoaching

Organisatiecoaching is een relatief nieuw vakgebied. Het past goed in deze tijd waarin vraagstukken complexer worden en organisaties wendbaarder willen en moeten zijn. De taak van een organisatiecoach is het coachen van organisaties in veranderprocessen. Belangrijk hierbij is dat de coach de organisatie leert de verandering, zelf uit te voeren vanuit de methode: voordoen, samendoen, zelf doen. Met andere woorden: organisaties worden niet van buitenaf “veranderd”. Nee, de coach leert de organisatie hoe ze moet veranderen, zodat het dit op eigen kracht kan doen en waarbij zij hun eigen verandervermogen vergroten.

De kracht van de organisatiecoach is dat er multidimensionaal naar het veranderwerk wordt gekeken. De coach kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie als samenhangend geheel. In feite praten we over de driehoek: organisatie, team en het individu. En over de as van structuur én cultuur. Vanuit deze blik kan de organisatiecoach een passende begeleiding bieden bij het organisatievraagstuk. 

Voor bedrijven hanteer ik maatwerk tarieven: deze zijn altijd in verhouding tot het aantal en de tijdsduur van de coach trajecten. Organisatiecoaching kan een onderdeel zijn van mijn rol als bedrijfscoach. Lees hier meer over bedrijfscoaching. Indien u na het lezen van het bovenstaande geïnteresseerd bent in mijn rol als uw organisatiecoach, neem dan contact met mij op. Bel: 06 55 888 231.

Sandra kan zich goed inleven in het verloop van de zoektocht naar het antwoord n.a.v. de coachvraag. En het voeren van de dialoog, de weg naar het eigen weten verkennen. Met hoofd hart en handen; in diepere betekenis; aandacht, aanwezigheid en aanraking.