Teamcoaching

Vaak werk ik in opdracht van bedrijven, soms werk ik direct áán bedrijven en maak ik organisaties beter. Dat doe ik door op onderdelen van bedrijven, op teams te coachen. Natuurlijk gaat het uiteindelijk ook om het coachen van mensen, maar de aanpak is wel degelijk anders. Ik kijk vooral naar de samenhang en de interactie tussen teamleden en andere relaties die er zijn; bijvoorbeeld relaties met klanten. Met teamcoaching worden teams begeleid naar een duurzame positieve verandering. 

Samen kijken we naar de bovenstroom; klantrelaties, gezamenlijke doelen, werkprocessen, effectieve samenwerking, duidelijke taken en rollen, besluitvorming. 

En naar de onderstroom; wat is de bijdrage van het team? Hoe geven teamleden daar met elkaar richting aan? Wat bindt en wat verdeelt hen? Natuurlijk werk ik vanuit de theorie maar met teams ben ik vooral ook praktisch bezig. We leren van en met elkaar. Probeer uit, voel de spanning van het werken in een team; hoe blijf je waardevrij, mogen er ook verschillen zijn?  

Voor bedrijven hanteer ik maatwerk tarieven: deze zijn altijd in verhouding tot het aantal verwachte coach trajecten en het aantal te coachen teams. Het coachen van teams kan een onderdeel zijn van mijn rol als bedrijfscoach. Lees hier meer over bedrijfscoaching. Indien u na het lezen van het bovenstaande geïnteresseerd bent in teamcoaching, neem dan contact met mij op. Bel: 06 55 888 231.

Sandra is inspirerend, betrokken en kritisch. Haar feedback is heel waardevol geweest. Zij heeft mij doen realiseren dat ik ook anders naar mijn omgeving kan kijken.