Werken aan alleen vertrouwen is dit mogelijk?

blog vertrouwenRoderick Kramer, hoogleraar aan Stanford University, stelt dat alleen aan vertrouwen werken lastig is. Waar het om gaat is de integriteit te herstellen in de organisatie. Je kunt niet zomaar zorgen dat een ander je weer vertrouwt. Je moet weer een vertrouwenwekkende persoon of organisatie worden.

Een belangrijk element is transparantie

Daarvoor is een moreel standpunt nodig. Je geeft aan welk gedrag onacceptabel is en welk gedrag wordt verwacht. De lat moet opnieuw worden gelegd als het beeld waar de lat ligt in de organisatie vertroebeld is. Vervolgens moet de intentie van de leider of de organisatie worden geactualiseerd. Waar staan we voor? Waar willen we verantwoordelijkheid voor nemen? Geloofwaardig communiceren dat de leider oprecht en met alle inzet zal werken om de missie te realiseren is een volgende stap. Een belangrijk element in de communicatie is transparantie.

Laat je zien als mens

Vertrouwenwekkende leiders laten zien wie ze zijn en verschuilen zich niet achter een rol of functie. Ze communiceren niet alleen zakelijk, maar laten zich zien als mens. Ze nemen het voortouw door dingen over zichzelf te onthullen. Dat kan zijn door over de eigen drijfveren te vertellen, gevoelens over wat er is gebeurd te tonen en te laten zien waar hij (nog steeds) in gelooft. Belangrijk is dat leiders daarbij oprecht zijn en het niet beschouwen als een verplicht nummer.
Uit de reacties die deze leiders krijgen van klanten en medewerkers blijkt dat het de afstand verkleint en dat er meer bereidheid komt om op termijn het vertrouwen opnieuw te geven. De symbolische werking van zulke communicatie moet dan ook niet worden onderschat. Leiders geven voortdurend het voorbeeld. Daar zijn helaas niet lang alle leiders zich van bewust. Het gedrag van een leidinggevende is maatgevend voor het gedrag dat medewerkers menen zich te kunnen permitteren.

Geef het goede voorbeeld

Als de topman verantwoordelijkheid buiten zichzelf legt, voelen medewerkers zich gerechtigd dat ook te doen. Als de baas het niet zo nauw neemt met declaraties, waarom zouden medewerkers dat dan wel doen? Het vraagt veel zelfdiscipline om te gaan staan voor de waarden van de organisatie en je eigen belang daaraan ondergeschikt te maken. Iemand met een rechte rug en een sterke persoonlijkheid, die zich niet laat verleiden door snel gewin, maar bereid is om stap voor stap de integriteit terug te brengen. Wie dat kan, krijgt op termijn het vertrouwen van klanten en medewerkers terug.

Vertrouwenwekkend of niet?

Ex-neuroloog Jansen Steur die zijn excuses aanbiedt en in dezelfde zin zegt precies hetzelfde te doen als de situatie zich weer zou voordoen is volkomen ongeloofwaardig. BP topman Tony Hayward die na de olieramp in de Golf van Mexico klaagt dat hij zijn leven weer terug wil, maakt het wantrouwen alleen maar groter. Piet Moerland die oprecht getroffen is, juist bij de bank waar hij zo in gelooft, is meer vertrouwenwekkend.

Bron: www.hetnieuweorganiseren.org

Geef een reactie

Reactie *
Naam *
Website

Door de hoge mate van sensitiviteit, deskundigheid en creativiteit van Sandra creëerden we vaak in korte tijd een ambitieus, maar realistisch plan. Sandra heeft het team op de kaart gezet, een team dat bereid is voor elkaar te werken, fouten durft te maken, hiervan wil leren en met oog voor de behoefte van de klant.